์รายการอสังหาริมทรัพย์

บริการ

  • Brokerage Services / Realtor
    บริการนายหน้าขายและให้เช่า และเป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินในการขาย
  • Project Marketing & Sales Management
    บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด และบริหารการขายโครงการ
  • Property Development Consultancy
    ที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์