เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม จี ที เรียลเอสเตท จำกัด ดำเนินกิจการ เริ่มก่อตั้งแต่ ในปีพ.ศ.2539
ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาบริหารการขาย และการตลาด โครงการอสังหาริมทรัพย์
และให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า  มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 

เช่น โรงงาน โกดัง ที่ดิน ร้านค้า ช้อปปิ้งมอลล์  และให้บริการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในกรุงเทพและปริมลฑล