บริการ


  • mgt property agency banner.jpg
    บริการนายหน้าขายและให้เช่า และเป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินในการขาย

  • fb banner.jpg
    บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด และบริหารการขายโครงการ

  • investment.jpg
    ที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์