Project Marketing & Sales Management

บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด และบริหารการขายโครงการ


  • mgt property agency banner.jpg
    บริการนายหน้าขายและให้เช่า และเป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินในการขาย

  • investment.jpg
    ที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์