ราคาที่ดินตามสถานีรถไฟฟ้าสีเหลือง

ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 23 สถานี

 

ราคาที่ดินเรียงตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเป็นอย่างไร 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยผลการสำรวจราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง


ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยโครงการสำรวจราคาที่ดินนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 สำหรับที่ดินแปลงสำคัญและการสถานีรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด 
ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการและสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เร่งรัดแผนงานจากกำหนดการเดิมในปี พ.ศ. 2572


มาอยู่ในช่วงแผนงานปัจจุบันคือ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนลาดพร้าว ที่มีปัญหาการจราจรมายาวนาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขณะนี้กำลังก่อสร้าง จากสถานีพหลโยธิน 24 ถึงสถานีสำโรง จำนวน 25 สถานีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2564 มีสัญญาสัมปทานโครงการสิ้นสุด พ.ศ. 2594 ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร 
ทางวิ่งยกระดับที่ 17 เมตร ตัวรถได้เลือกใช้รถรุ่น Bombardier Innovia Monorail 300 เป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง 3.147 เมตร ยาว 11.8-13.2 เมตร สูงประมาณ 4.06 เมตร ความจุ 356 คนต่อตู้ 
(คำนวณจากอัตราความหนาแน่นที่ 4 คน/ตารางเมตร) มีทั้งหมด 30 ขบวน 120 ตู้ ต่อพวงแบบ 4 ตู้ต่อขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 24,100 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

 

โดยสถานีที่มีราคาสูงสุดคือสถานีรัชดาตกเป็นเงินตารางวาละ 550,000 บาท อย่างไรก็ตามตามถนนลาดพร้าวราคาตารางวาละ 250,000-260,000 บาท ยกเว้นสถานีบางกะปิซึ่งเป็นย่านชุมชนหลักจึงมีราคาตารางวาละ 300,000 บาท 
สำหรับบนถนนศรีนครินทร์มีราคาตารางวาละ 260,000 บาทซึ่งแม้จะมีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าถนนลาดพร้าวแต่มีความเจริญค่อนข้างมาก สำหรับราคาที่ดินบนถนนศรีนครินทร์ทางด้านใต้ของถนนบางนา-ตราด 
และย่านสำโรงตารางวาละ 150,000 บาท ยกเว้นสถานีสุดท้ายคือสถานีสำโรงที่คาดว่าราคาที่ดินปัจจุบันเป็นเงินตารางวาละ 400,000 บาท

 

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นปีละ 10% และหากโครงการนี้สร้างแล้วเสร็จ ราคาที่ดินคงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกมาก ถ้าหากมีการจัดเก็บภาษีลาภลอย หรือภาษีตามการเพิ่มขึ้นของกำไรจากราคาที่ดิน


หรือมีการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐานสากลประเทศผมได้เงินภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นอีกเป็นอันมาก

ที่มา : บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
03/04/2019